loading...

راهنماي تور و سفر

مهاجرت به همراه به خانواده به كشور دانمارك

سفريار بازدید : ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ نظرات (0)

مهاجرت به دانمارك

قطعا براي مهاجرت به دانمارك بهتر است كه از جديدترين قوانين آن مطلع باشيد به اين ترتيب شرايطي فراهم خواهد شد تا بهترين انتخاب را راي خود فراهم سازيد. در نظر داشته باشيد كه در فرآيند مهاجرت روش هاي مختلفي پيش ريو شما قرار مي گيرد كه هر يك مي تواند به نوبه خود قابل قبول محسوب شود. خوشبختانه براي مهاجرت به كشور دانمارك نياز به تحمل مسير هايي دشوار و يا غير ممكن نخواهيد داشت.

مهاجرت به دانمارك

به طور كلي وقتي صحبت از مهاجرت است فرد مي خواهد از كشوري خارج شده و كشور ديگري را براي زندگي انتخاب كند. قطعا چنين گزينه اي ساده نبوده و نياز به رعايت يك سري اصول دارد. در هر صورت مهاجرت در روش هاي مختلفي ديده مي شود كه مي تواند براي افراد در هر شرايطي فراهم شود. شما بايد بتوانيد بهترين روش مهاجرت به دانمارك را انتخاب كنيد.

دقت كنيد كه دانمارك در ابتدا يك نوع ويزاي كار ارسال مي كرد تا فرد بتواند سه سال در اين كشور اقامت كند، و سپس در صورت تائيد وضعيت اقامت موقت خود را به اقامت دائم كند. امروزه اين ويزا كمي ساده تر شده است و افراد مي توانند از طريق يك سري طرح هاي سريع تري وارد دانمارك شوند.

مهاجرت به دانمارك

دلايل مهاجرت به كشور دانمارك

شايد در نگاه اول اينطور به نظر برسد كه فرد در صورت نارضايتي از كشور مبدا خود مي خواهد وارد كشور ديگري شود، اين دليل مي تواند يكي از دلايل درست باشد. در واقع گاه افراد به دنبال فضايي هستند تا بتوانند سطح علمي و سواد خود را افزايش دهند و دانشگاه هاي موجود در كشور ديگر مي تواند انتخاب مناسبي براي اين افراد باشد.

گاه فرد مورد داراي شرايط مالي قابل قبولي است و مي خواهد بهره برداري از شرايط مالي خود كند و كشور مبدا اين فرصت را در اختيار او قرار نمي دهد. عده اي به دنبال شرايطي هستند تا بتوانند افرادي بيشتري را وارد چرخه كار كنند و كشور مبدا موافق شرايط كارآفريني افراد نخواهد بود.

دلايل مهاجرت به دانمارك

انواع مهاجرت به دانمارك

انواع مهاجرت ها به كشور دانمارك وجود دارد كه مي تواند با توجه به شرايط افراد انتخاب شود، به عنوان مثال افراد مي توانند از طريق تحصيل وارد خاك دانمارك شوند، و يا با ازدواج با فردي دانماركي به سراغ اين كشور بروند. در خصوص كار و تخصص نيز شرايطي فراهم شده است تا مهاجرت به دانمارك صورت گيرد. نوع ديگري از مهاجرت ها وجود دارد كه با سرمايه گذاري صورت مي گيرد و از گزينه هاي بسيار آسان و سريع است. مهاجرت به روش خريد ملك طبق داراي قوانين متغيري است كه شما مي توانيد مورد تائيد قرار دهيد.

مهاجرت تحصيلي به دانمارك

بهتر است در ابتدا از خود سؤال كنيد كه چرا به دنبال تحصيل در دانمارك هستيد؟

كيفيت تحصيل در دانمارك بسيار بالا است و شرايطي فراهم شده است كه مهاجرت از طريق تحصيل نيز فراهم شود. در نظر داشته باشيد كه نظام آموزشي دانمارك به صورت طراحي شده است كه هر فرد مي تواند در وضعيت ترويج خلاقيت و ميزان نبوغ خود فعاليت داشته باشد و تفكر تحليلي در اين كشور بسيار سودمند است. بهتر است اينطور بررسي شود كه براي مهاجرت به دانمارك از طريق تحصيلات در ابتدا بايد فرم مربوطه را پر كنيد و سپس مدارك لازم را عرضه كنيد. در نظر داشته باشيد كه مدارك بايد طبق موارد تعيين شده فراهم شود.

شما در طول زماني كه در دانمارك تحصيل مي كنيد اجازه داريد كه در اين كشور اقامت داشته باشيد و پس از تحصيل خود در صورتي كه بتوانيد مشغول به كار شويد به سادگي شرايطي فراهم خواهد شد تا بتوانيد براي هميشه در اين كشور زندگي كنيد. مدارك مورد نياز براي تحصيل در مقاطع ليسانس و بالاتر، عرضه مدرك دوره هاي قبلي به همراه ريز نمرات است.

به طور كلي دانمارك از دسته كشورهايي است كه افراد را تشويق به تحصيل مي كند به اين ترتيب شرايطي براي شما فراهم خواهد شد تا بتوانيد از وضعيت تحصيل مناسبي برخوردار شويد. در فصل هاي خاصي از سال از سوي دانشگاه هاي دانمارك يك سري فراخوان ها فراهم مي شود كه شما مي توانيد با دنبال كردن آن خودتان را به مهاجرت تحصيلي نزديك تر ببينيد، در گام اول بايد فرم اعلام شده را به درستي پر كرده و سپس رزومه خود را ارسال كنيد در صورت تائيد فرم درخواستي شرايط مهاجرت تحصيلي براي شما توضيح داده خواهد شد. در اين مسير با توجه به رتبه علمي كه داريد برايتان هزينه هايي در نظر گرفته مي شود.

مهاجرت به دانمارك از طريق تحصيل

مهاجرت به دانمارك از طريق خريد ملك

مهاجرت از طريق خريد ملك طبق قوانين و اصول خاصي تعيين مي شود. افرادي كه عضو اتحاديه اروپا نيستند و مي خواهند در دانمارك ملك خريداري كنند بايد از وزارت دادگستري اجازه خريد ملك اخذ كنند. در واقع فرد باشد ثابت كند كه ملكي كه قرار است خريداري شود در طول اقامت وي در دانمارك مورد استفاده قرار مي گيرد و اين ادعا از سوي وزارت دادگستري نيز قابل تائيد است.

افرادي كه عضو اتحاديه اروپا هستند نياز به مجوز خاصي در اين زمينه ندارند و تنها بايد در بيانيه‌اي ثابت كنند كه از ملك خريداري شده استفاده مي كنند. به طور كلي براي خريد ملك در دانمارك بهتر است از يك نماينده املاك كمك بخواهيد به اين ترتيب مسير براي شما آسانتر خواهد شد.

اگر فردي در دانمارك مقيم باشد و يا به مدت 5 سال در اين كشور اقامت مستمر داشته باشيد براي خريد ملك مجوز دادگستري ندارد. در صورتي كه فرد متقاضي يك سري دلايل براي خريد ملك به وزارت دادگستري عرضه كند در ابتدا بررسي مي شود كه وي مي تواند پس از خريد ملك در اين كشور اقامت دائم بگيرد و يا خير.

مهاجرت به دانمارك از طريق خريد ملك

مدارك لازم براي مهاجرت از طريق خريد ملك

به طور كلي يك سري دلايل وجود  دارد كه مي تواند مهاجرت به دانمارك از طريق خريد ملك را ساده تر كند. وضعيت تأهل فرد از مسائل مهم است و افراد متأهل در اين مسير موفق تر هستند. اگر فرزند وي در دانمارك به دنيا بيايد امكان اقامت دائم افراد از طريق خريد ملك مي تواند بيشتر باشد. اگر فرزند وي در مدارس دانماركي تحصيل كند و يا فرد مورد نظر داراي شغل دائمي در دانمارك باشد مي توانيد كانديد مهاجرت از طريق خريد ملك شود. افرادي كه مسلط به زبان دانماركي و همينطور فرهنگ اين كشور هستند در اين مسير بسيار موفق تر خواهند بود.

به طور كلي وقتي مي خواهيد ملكي در دانمارك خريداري كنيد بايد يك سري مدارك از وكيل فروشنده به خريدار انتقال يابد. اولين مورد گواهي زمين است، اين گواهي تمامي قوانين و تعهدات مربوط به زمين را به طور دقيق تعيين مي كند. گزينه بعدي در خصوص مجوزهاي عملياتي است كه تعيين مي كند ملك طبق مقررات و همينطور ضوابط ساخته شده است. رتبه بندي انرژي و همينطور طرح انرژي در خصوص خريد ملك اهميت ويژه اي دارد.

مهاجرت به دانمارك از طريق خريد ملك

مهاجرت به دانمارك از طريق پناهندگي

هر فرد خارجي كه از تبعه دانمارك نباشد چه به صورت قانوني و چه غير قانوني در دانمارك زندگي كند حق دارد كه براي پناهندگي درخواست دهد. پناهيده به شخصي مي گويند كه به دلالي نژادي و يا مذهبي و همينطور احساس خطر در كشور مبدا قصد دارد از كشور خود خارج شود.

طبق قوانين اعلام شده در اين بين فردي كه درخواست پناهندگي داده است مي تواند از يك سال تا سه سال به صورت موقت در كشوري كه درخواست پناهندگي داده است زندگي كند. در طول اين سال ها فرد مورد نظر اجازه بازديد از خانواده خود را ندارد. مشخصات متقاضي به طور دقيق مورد بررسي قرار مي گيرد و همينطور مشخص مي شود كه پرونده وي در چه وضعيتي قرار دارد و سپس در خصوص درخواست وي ترتيب اثر داده مي شود.

مهاجرت به دانمارك از طريق پناهندگي

مهاجرت به دانمارك از طريق ازدواج

مهاجرت از طريق ازدواج از ديگر گزينه هايي است كه مي تواند شما را مقيم دانمارك كند. شايد با خود بگوييد چرا مهاجرت از طريق ازدواج به دانمارك اينقدر دشوار و پيچيده شده است؟ پاسخ واضح است به هر حال شما بايد با نيت خالص اين گزينه را انتخاب كنيد، بارها ديده شده است كه فرد تنها براي اينكه بتواند اقامت اين كشور را بگيرد تن به ازدواج هاي صوري مي دهد بنابراين واضح است كه بايد سخت گيري هاي دقيق در اين باب وجود داشته باشد.

مهم ترين مدركي كه براي مهاجرت به دانمارك از طريق ازدواج بايد ارائه ش.د، اين است كه فرد مورد نظر در تابعيت دانمارك را داشته باشيد و شناسنامه وي در وضعيت تجرد قرار بگيرد. اگر قبلا ازدواج كرده است و همسر وي فوت شده بايد گواهي فوت ارائه دهد و در صورت طلاق نيز بايد گواهي طلاق عرضه كند.

پوشش مالي در اين لاين حرف اول را مي زند در واقع شهروند دانماركي بايد از وضعيت مالي مناسبي برخوردار باشد به طوري كه ثابت شود هزينه هاي ورود شما و همينطور امرار معاش زندگي را پرداخت خواهد كرد. اولين گام در اين مسير پر كردن فرم هاي ازدواج است كه بهتر است به طور دقيق و صادقانه پر شود.

مهاجرت به دانمارك از طريق ازدواج

مهاجرت كاري به دانمارك

مهاجرت از طريق تخصص يا كار داراي يك سري ويژگي هاي خاص است. به طور كلي اقامت بيشتر از 3 ماه در دانمارك نياز به اجازه اقامت دارد، يعني فرد بايد از طريق روش هاي موجود اجازه اقامت و يا كار در دانمارك را اخذ كند. البته فردي كه مي خواهد به سراغ شغل هاي داوطلبانه و بدون حقوق برود به سادگي مي تواند مهاجرت به دانمارك را براي خود رقم بزند.

به طور كلي براي كار در دانمارك نياز به پيشنهادهاي شغلي داريد و بهتر است كه شرايط برايتان به صورتي باشد كه كارفرما و همينطور دولت دانمارك به اين نتيجه برسد كه شما از دسته گزينه هايي هستيد كه با هدف كار و افزايش سرمايه قرار است كه وارد كشور شويد.

افرادي كه داراي توانايي ها و استعدادهاي خاص هستند و يا پزشكان و هنرمنداني كه مي توانند ايده اي جديد براي كار داشته باشند از كانديداي مهاجرت از طريق كار محسوب مي شود. در صورتي كه در مرحله اول مهاجرت كاري به نتيجه رسيديد به سادگي مي توانيد همسر و فرزند خود را به همراه ببريد.

مهاجرت به دانمارك از طريق كار

مهاجرت به دانمارك از طريق كار طرح سريع

يك سري گزينه ها پيش روي شما قرار مي گيرد كه شايد جالب به نظر برسد، به عنوان مثال در مهاجرت به دانمارك از طريق طرح سريع اتباع خارجي مي توانند بر اساس ميزان توانايي و استعدادي كه دارند به سرعت وارد چرخه كار شويند. در اين طرح يك سري كمپاني هاي معروف وجود دارد كه شما را جذب خواهد كرد. البته كار هايي كه با طرح سريع همراه هستند خود به چندين بخش تقسيم مي شوند.

در دسته اول اتباع خارجي بايد شرايط پرداخت برنامه طرح سريع را داشته باشيد در واقع شرط اول اين است كه متقاضي بتواند به حداقل در آمد تعيين شده دسترسي داشته باشد. گزينه بعدي در خصوص پزشكاني است كه مي توانند براي اخذ مدرك وارد اين كشور شوند نيز مي توانند از طريق مهاجرت با طرح سريع وارد بيمارستان هاي مشخصي شده و خدمت رساني كنند.

گزينه ديگر در اين مسير براي اتباع خارجي است كه به عنوان محقق استخدام مي شوند. در واقع يك سري دوره هاي تحقيقاتي در دانمارك برگزار مي شود كه افراد مي توانند در صورت تمايل به اين منطقه سفر كنند و پيشنهادهاي علمي خود را عرضه كنند.

مهاجرت به دانمارك از طريق كار طرح سريع

مهاجرت به دانمارك از طريق كارآموزي

گزينه ديگري كه براي مهاجرت ديده مي شود براي اتباع خارجي است كه جوياي كار هستند و مي خواهند با هزينه اي كم وارد كار شوند، در اين صورت شرايطي فراهم مي شود كه فرد بتواند از طريق كارآموزي پيشرفته خود را به طرح سريع برساند، در اين طرح بيشتر هدف يادگيري است و كارآموز يك سري تعليمات مي بيند و در صورتي تائيد مي تواند مشمول طرح سريع شده و جذب اين كشور شود.

به طور كلي مدت زمان طرح سريع 4 سال است و اين زمان از ابتدا در دوره هاي سه ماهه دنبال مي شود. در واقع شما به محض ورود به دانمارك بايد بتوانيد ورود خود را اعلام كرده و تنها 14 روز براي اين كار فرصت داريد. در غير اينصورت اقامت شما كنار زده مي شود. در نظر داشته باشيد كه هزينه هايي كه براي اين گزينه در نظر گرفته مي شود اغلب به صورت دوره اي تغيير خواهد كرد. در طرح سريع شما مي توانيد با خود همراه ببريد و در صورتي كه شغل خود را از دست دهيد به سرعت براي شما گزينه ديگري انتخاب خواهد شد.

مهاجرت به دانمارك از طريق كارآموزي

مهاجرت به كشور دانمارك از طريق كارآفريني

مهاجرت از طريق كارافريني در دانمارك به صورت دوره اي پذيرفته مي شود، بهرحال شما بايد بتوانند يك سري دلايل عرضه كنيد كه آنچه در ذهنتان است به مرحله عمل مي نشيند، در نظر داشته باشيد كه افرادي كه مي خواهند از طريق كارافريني وارد اين كشور شوند در ابتدا بايد ميزان سواد علمي و يا اجرايي خود را مشخص سازند، سپس از سوي دولت دانمارك براي اين افراد شرايطي در نظر گرفته مي شود تا از وام هاي موجود و صندوق هاي رفاه استفاده كنند.

به طور كلي در مدت مشخصي كه از سوي دولت دانمارك دريافت مي كنيد بايد سهم مالي قابل قبولي عرضه كنيد اگر به نتيجه درستي رسيديد مهاجرت به مرحله اقامت دائم نزديك تر مي شود در غير اين صورت بايد به فكر بازگشت باشيد.

گزينه بهتري كه پيش روي شما قرار دارد مهاجرت به دانمارك از طريق ثبت شركت است كه مي تواند مسير حركت شما را ساده تر كند. در نظر داشته باشيد كه ثبت شركت بايد طبق قوانين درستي صورت گيرد و فرد بايد بتواند مدير عامل و حسابرس دقيق براي شركت ثبت نام كند.

مهاجرت به دانمارك از طريق كارآفريني

خاتمه اقامت در دانمارك

به هر حال شما تا زماني مشخص اجازه اقامت در دانمارك را خواهيد داشت. به اين ترتيب زماني تعيين مي شود كه بايد در زمان تعيين شده خاك دانمارك را ترك كنيد، در نظر داشته باشيد كه اين مهلت اغلب به صورت اتوماتيك تمديد نمي شود. به طور كلي دلايلي وجود دارد كه سبب مي شود اقامت شما در دانمارك خاتمه يابد.

  • اگر شرايطي فراهم شود تا اقامت شما در دانمارك خاتمه يابد بايد به فكر چاره باشيد مثلاً اگر شغلتان را از دست دهيد و يا از ادامه دادن به شغلتان صرف نظر كنيد.
  • اگر شرايطي پيش ايد كه وضعيت مالي شما زير سؤال برود به اين ترتيب احتمال اتمام وضعيت اقامت شما در دانمارك زياد است.
  • اگر فرد مورد نظر در دوره اي در دانمارك اقامت دارد به كلاهبرداري و تقلب دست بزند دولت دانمارك او را براي هميشه پنالتي مي كند.
  • گم شدن پاسپورت از ديگر دلايلي است كه سبب مي شود اين كشور را ترك كنيد.

خاتمه اقامت در دانمارك

شرايط خاص مهاجرت به كشور دانمارك

در بررسي هاي اخير در خصوص مهاجرت مشخص شود كه سرآشپزهاي تخصصي و همينطور ورزشكاران حرفه اي  قهرمانان ورزشي و افرادي كه داراي مدارك اجرايي بسيار بالايي هستند مي توانند در اين مسير بسيار موفق تر باشند. در واقع وجود استعداد هاي خاص سبب مي شود كه مهاجرت به كشور دانمارك آسانتر شود.

البته اين افراد تنها به مدت دو سال و موقتي وارد دانمارك شده و اقدام به فعاليت مي كنند و در صورت تائيد اقدام به تمديد اقامت و پس از گذشت از 7 سال مي توان اينطور بررسي نمود كه فرد مي تواند اقامت دائم در اين كشور را كسب كند.

مهاجرت پزشكان به دانمارك

پزشكان و افرادي كه در رشته هاي پزشكي تحصيل مي كند و خارج از اتحاديه اروپا هستند مي توانند به سراغ مهاجرت بروند. دقت كنيد كه تنها مدرك پزشكي دليلي براي اجازه اقامت در اين كشور نخواهد بود. پزشكان بايد شرايط خاصي براي كار در دانمارك داشته باشند. مدرك پزشكي فرد به دقت ارزيابي مي شود و در نهايت ميزان حقوق وي و همينطور شرايط كاري او تعيين مي شود. در واقع در اين مسير استانداردهاي لازم بايد به درستي رعايت شود.

فرد بايد بتواند در حس مسئوليت بسيار قوي داشته باشد تا بتواند مهاجرت به دانمارك را به مرحله اقامت برساند.

مهاجرت پزشكان به دانمارك

مهاجرت به همراه به خانواده به كشور دانمارك

اگر شما اجازه اقامت در دانمارك را داشته باشيد مي توانيد پس از گذر زماني مشخص خانواده و شريك زندگي خود را نيز با خود همراه سازيد و فرزندان بالاي 18 سال بايد طبق شرايط خاصي همراه شما شوند.

برچسب ها ،
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
صفحه اصلی
تبلیغات
درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
پسورد :
پیوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
آمار سایت
  • امروز : 93
  • دیروز : 736
  • افراد آنلاین : 1
  • همه : 14387