loading...

راهنماي تور و سفر

مهاجرت به همراه به خانواده به كشور دانمارك

سفريار بازدید : ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ نظرات (0)

مهاجرت به دانمارك

قطعا براي مهاجرت به دانمارك بهتر است كه از جديدترين قوانين آن مطلع باشيد به اين ترتيب شرايطي فراهم خواهد شد تا بهترين انتخاب را راي خود فراهم سازيد. در نظر داشته باشيد كه در فرآيند مهاجرت روش هاي مختلفي پيش ريو شما قرار مي گيرد كه هر يك مي تواند به نوبه خود قابل قبول محسوب شود. خوشبختانه براي مهاجرت به كشور دانمارك نياز به تحمل مسير هايي دشوار و يا غير ممكن نخواهيد داشت.

مهاجرت به دانمارك

به طور كلي وقتي صحبت از مهاجرت است فرد مي خواهد از كشوري خارج شده و كشور ديگري را براي زندگي انتخاب كند. قطعا چنين گزينه اي ساده نبوده و نياز به رعايت يك سري اصول دارد. در هر صورت مهاجرت در روش هاي مختلفي ديده مي شود كه مي تواند براي افراد در هر شرايطي فراهم شود. شما بايد بتوانيد بهترين روش مهاجرت به دانمارك را انتخاب كنيد.

دقت كنيد كه دانمارك در ابتدا يك نوع ويزاي كار ارسال مي كرد تا فرد بتواند سه سال در اين كشور اقامت كند، و سپس در صورت تائيد وضعيت اقامت موقت خود را به اقامت دائم كند. امروزه اين ويزا كمي ساده تر شده است و افراد مي توانند از طريق يك سري طرح هاي سريع تري وارد دانمارك شوند.

مهاجرت به دانمارك

دلايل مهاجرت به كشور دانمارك

شايد در نگاه اول اينطور به نظر برسد كه فرد در صورت نارضايتي از كشور مبدا خود مي خواهد وارد كشور ديگري شود، اين دليل مي تواند يكي از دلايل درست باشد. در واقع گاه افراد به دنبال فضايي هستند تا بتوانند سطح علمي و سواد خود را افزايش دهند و دانشگاه هاي موجود در كشور ديگر مي تواند انتخاب مناسبي براي اين افراد باشد.

گاه فرد مورد داراي شرايط مالي قابل قبولي است و مي خواهد بهره برداري از شرايط مالي خود كند و كشور مبدا اين فرصت را در اختيار او قرار نمي دهد. عده اي به دنبال شرايطي هستند تا بتوانند افرادي بيشتري را وارد چرخه كار كنند و كشور مبدا موافق شرايط كارآفريني افراد نخواهد بود.

دلايل مهاجرت به دانمارك

انواع مهاجرت به دانمارك

انواع مهاجرت ها به كشور دانمارك وجود دارد كه مي تواند با توجه به شرايط افراد انتخاب شود، به عنوان مثال افراد مي توانند از طريق تحصيل وارد خاك دانمارك شوند، و يا با ازدواج با فردي دانماركي به سراغ اين كشور بروند. در خصوص كار و تخصص نيز شرايطي فراهم شده است تا مهاجرت به دانمارك صورت گيرد. نوع ديگري از مهاجرت ها وجود دارد كه با سرمايه گذاري صورت مي گيرد و از گزينه هاي بسيار آسان و سريع است. مهاجرت به روش خريد ملك طبق داراي قوانين متغيري است كه شما مي توانيد مورد تائيد قرار دهيد.

مهاجرت تحصيلي به دانمارك

بهتر است در ابتدا از خود سؤال كنيد كه چرا به دنبال تحصيل در دانمارك هستيد؟

كيفيت تحصيل در دانمارك بسيار بالا است و شرايطي فراهم شده است كه مهاجرت از طريق تحصيل نيز فراهم شود. در نظر داشته باشيد كه نظام آموزشي دانمارك به صورت طراحي شده است كه هر فرد مي تواند در وضعيت ترويج خلاقيت و ميزان نبوغ خود فعاليت داشته باشد و تفكر تحليلي در اين كشور بسيار سودمند است. بهتر است اينطور بررسي شود كه براي مهاجرت به دانمارك از طريق تحصيلات در ابتدا بايد فرم مربوطه را پر كنيد و سپس مدارك لازم را عرضه كنيد. در نظر داشته باشيد كه مدارك بايد طبق موارد تعيين شده فراهم شود.

شما در طول زماني كه در دانمارك تحصيل مي كنيد اجازه داريد كه در اين كشور اقامت داشته باشيد و پس از تحصيل خود در صورتي كه بتوانيد مشغول به كار شويد به سادگي شرايطي فراهم خواهد شد تا بتوانيد براي هميشه در اين كشور زندگي كنيد. مدارك مورد نياز براي تحصيل در مقاطع ليسانس و بالاتر، عرضه مدرك دوره هاي قبلي به همراه ريز نمرات است.

به طور كلي دانمارك از دسته كشورهايي است كه افراد را تشويق به تحصيل مي كند به اين ترتيب شرايطي براي شما فراهم خواهد شد تا بتوانيد از وضعيت تحصيل مناسبي برخوردار شويد. در فصل هاي خاصي از سال از سوي دانشگاه هاي دانمارك يك سري فراخوان ها فراهم مي شود كه شما مي توانيد با دنبال كردن آن خودتان را به مهاجرت تحصيلي نزديك تر ببينيد، در گام اول بايد فرم اعلام شده را به درستي پر كرده و سپس رزومه خود را ارسال كنيد در صورت تائيد فرم درخواستي شرايط مهاجرت تحصيلي براي شما توضيح داده خواهد شد. در اين مسير با توجه به رتبه علمي كه داريد برايتان هزينه هايي در نظر گرفته مي شود.

مهاجرت به دانمارك از طريق تحصيل

مهاجرت به دانمارك از طريق خريد ملك

مهاجرت از طريق خريد ملك طبق قوانين و اصول خاصي تعيين مي شود. افرادي كه عضو اتحاديه اروپا نيستند و مي خواهند در دانمارك ملك خريداري كنند بايد از وزارت دادگستري اجازه خريد ملك اخذ كنند. در واقع فرد باشد ثابت كند كه ملكي كه قرار است خريداري شود در طول اقامت وي در دانمارك مورد استفاده قرار مي گيرد و اين ادعا از سوي وزارت دادگستري نيز قابل تائيد است.

افرادي كه عضو اتحاديه اروپا هستند نياز به مجوز خاصي در اين زمينه ندارند و تنها بايد در بيانيه‌اي ثابت كنند كه از ملك خريداري شده استفاده مي كنند. به طور كلي براي خريد ملك در دانمارك بهتر است از يك نماينده املاك كمك بخواهيد به اين ترتيب مسير براي شما آسانتر خواهد شد.

اگر فردي در دانمارك مقيم باشد و يا به مدت 5 سال در اين كشور اقامت مستمر داشته باشيد براي خريد ملك مجوز دادگستري ندارد. در صورتي كه فرد متقاضي يك سري دلايل براي خريد ملك به وزارت دادگستري عرضه كند در ابتدا بررسي مي شود كه وي مي تواند پس از خريد ملك در اين كشور اقامت دائم بگيرد و يا خير.

مهاجرت به دانمارك از طريق خريد ملك

مدارك لازم براي مهاجرت از طريق خريد ملك

به طور كلي يك سري دلايل وجود  دارد كه مي تواند مهاجرت به دانمارك از طريق خريد ملك را ساده تر كند. وضعيت تأهل فرد از مسائل مهم است و افراد متأهل در اين مسير موفق تر هستند. اگر فرزند وي در دانمارك به دنيا بيايد امكان اقامت دائم افراد از طريق خريد ملك مي تواند بيشتر باشد. اگر فرزند وي در مدارس دانماركي تحصيل كند و يا فرد مورد نظر داراي شغل دائمي در دانمارك باشد مي توانيد كانديد مهاجرت از طريق خريد ملك شود. افرادي كه مسلط به زبان دانماركي و همينطور فرهنگ اين كشور هستند در اين مسير بسيار موفق تر خواهند بود.

به طور كلي وقتي مي خواهيد ملكي در دانمارك خريداري كنيد بايد يك سري مدارك از وكيل فروشنده به خريدار انتقال يابد. اولين مورد گواهي زمين است، اين گواهي تمامي قوانين و تعهدات مربوط به زمين را به طور دقيق تعيين مي كند. گزينه بعدي در خصوص مجوزهاي عملياتي است كه تعيين مي كند ملك طبق مقررات و همينطور ضوابط ساخته شده است. رتبه بندي انرژي و همينطور طرح انرژي در خصوص خريد ملك اهميت ويژه اي دارد.

مهاجرت به دانمارك از طريق خريد ملك

مهاجرت به دانمارك از طريق پناهندگي

هر فرد خارجي كه از تبعه دانمارك نباشد چه به صورت قانوني و چه غير قانوني در دانمارك زندگي كند حق دارد كه براي پناهندگي درخواست دهد. پناهيده به شخصي مي گويند كه به دلالي نژادي و يا مذهبي و همينطور احساس خطر در كشور مبدا قصد دارد از كشور خود خارج شود.

طبق قوانين اعلام شده در اين بين فردي كه درخواست پناهندگي داده است مي تواند از يك سال تا سه سال به صورت موقت در كشوري كه درخواست پناهندگي داده است زندگي كند. در طول اين سال ها فرد مورد نظر اجازه بازديد از خانواده خود را ندارد. مشخصات متقاضي به طور دقيق مورد بررسي قرار مي گيرد و همينطور مشخص مي شود كه پرونده وي در چه وضعيتي قرار دارد و سپس در خصوص درخواست وي ترتيب اثر داده مي شود.

مهاجرت به دانمارك از طريق پناهندگي

مهاجرت به دانمارك از طريق ازدواج

مهاجرت از طريق ازدواج از ديگر گزينه هايي است كه مي تواند شما را مقيم دانمارك كند. شايد با خود بگوييد چرا مهاجرت از طريق ازدواج به دانمارك اينقدر دشوار و پيچيده شده است؟ پاسخ واضح است به هر حال شما بايد با نيت خالص اين گزينه را انتخاب كنيد، بارها ديده شده است كه فرد تنها براي اينكه بتواند اقامت اين كشور را بگيرد تن به ازدواج هاي صوري مي دهد بنابراين واضح است كه بايد سخت گيري هاي دقيق در اين باب وجود داشته باشد.

مهم ترين مدركي كه براي مهاجرت به دانمارك از طريق ازدواج بايد ارائه ش.د، اين است كه فرد مورد نظر در تابعيت دانمارك را داشته باشيد و شناسنامه وي در وضعيت تجرد قرار بگيرد. اگر قبلا ازدواج كرده است و همسر وي فوت شده بايد گواهي فوت ارائه دهد و در صورت طلاق نيز بايد گواهي طلاق عرضه كند.

پوشش مالي در اين لاين حرف اول را مي زند در واقع شهروند دانماركي بايد از وضعيت مالي مناسبي برخوردار باشد به طوري كه ثابت شود هزينه هاي ورود شما و همينطور امرار معاش زندگي را پرداخت خواهد كرد. اولين گام در اين مسير پر كردن فرم هاي ازدواج است كه بهتر است به طور دقيق و صادقانه پر شود.

مهاجرت به دانمارك از طريق ازدواج

مهاجرت كاري به دانمارك

مهاجرت از طريق تخصص يا كار داراي يك سري ويژگي هاي خاص است. به طور كلي اقامت بيشتر از 3 ماه در دانمارك نياز به اجازه اقامت دارد، يعني فرد بايد از طريق روش هاي موجود اجازه اقامت و يا كار در دانمارك را اخذ كند. البته فردي كه مي خواهد به سراغ شغل هاي داوطلبانه و بدون حقوق برود به سادگي مي تواند مهاجرت به دانمارك را براي خود رقم بزند.

به طور كلي براي كار در دانمارك نياز به پيشنهادهاي شغلي داريد و بهتر است كه شرايط برايتان به صورتي باشد كه كارفرما و همينطور دولت دانمارك به اين نتيجه برسد كه شما از دسته گزينه هايي هستيد كه با هدف كار و افزايش سرمايه قرار است كه وارد كشور شويد.

افرادي كه داراي توانايي ها و استعدادهاي خاص هستند و يا پزشكان و هنرمنداني كه مي توانند ايده اي جديد براي كار داشته باشند از كانديداي مهاجرت از طريق كار محسوب مي شود. در صورتي كه در مرحله اول مهاجرت كاري به نتيجه رسيديد به سادگي مي توانيد همسر و فرزند خود را به همراه ببريد.

مهاجرت به دانمارك از طريق كار

مهاجرت به دانمارك از طريق كار طرح سريع

يك سري گزينه ها پيش روي شما قرار مي گيرد كه شايد جالب به نظر برسد، به عنوان مثال در مهاجرت به دانمارك از طريق طرح سريع اتباع خارجي مي توانند بر اساس ميزان توانايي و استعدادي كه دارند به سرعت وارد چرخه كار شويند. در اين طرح يك سري كمپاني هاي معروف وجود دارد كه شما را جذب خواهد كرد. البته كار هايي كه با طرح سريع همراه هستند خود به چندين بخش تقسيم مي شوند.

در دسته اول اتباع خارجي بايد شرايط پرداخت برنامه طرح سريع را داشته باشيد در واقع شرط اول اين است كه متقاضي بتواند به حداقل در آمد تعيين شده دسترسي داشته باشد. گزينه بعدي در خصوص پزشكاني است كه مي توانند براي اخذ مدرك وارد اين كشور شوند نيز مي توانند از طريق مهاجرت با طرح سريع وارد بيمارستان هاي مشخصي شده و خدمت رساني كنند.

گزينه ديگر در اين مسير براي اتباع خارجي است كه به عنوان محقق استخدام مي شوند. در واقع يك سري دوره هاي تحقيقاتي در دانمارك برگزار مي شود كه افراد مي توانند در صورت تمايل به اين منطقه سفر كنند و پيشنهادهاي علمي خود را عرضه كنند.

مهاجرت به دانمارك از طريق كار طرح سريع

مهاجرت به دانمارك از طريق كارآموزي

گزينه ديگري كه براي مهاجرت ديده مي شود براي اتباع خارجي است كه جوياي كار هستند و مي خواهند با هزينه اي كم وارد كار شوند، در اين صورت شرايطي فراهم مي شود كه فرد بتواند از طريق كارآموزي پيشرفته خود را به طرح سريع برساند، در اين طرح بيشتر هدف يادگيري است و كارآموز يك سري تعليمات مي بيند و در صورتي تائيد مي تواند مشمول طرح سريع شده و جذب اين كشور شود.

به طور كلي مدت زمان طرح سريع 4 سال است و اين زمان از ابتدا در دوره هاي سه ماهه دنبال مي شود. در واقع شما به محض ورود به دانمارك بايد بتوانيد ورود خود را اعلام كرده و تنها 14 روز براي اين كار فرصت داريد. در غير اينصورت اقامت شما كنار زده مي شود. در نظر داشته باشيد كه هزينه هايي كه براي اين گزينه در نظر گرفته مي شود اغلب به صورت دوره اي تغيير خواهد كرد. در طرح سريع شما مي توانيد با خود همراه ببريد و در صورتي كه شغل خود را از دست دهيد به سرعت براي شما گزينه ديگري انتخاب خواهد شد.

مهاجرت به دانمارك از طريق كارآموزي

مهاجرت به كشور دانمارك از طريق كارآفريني

مهاجرت از طريق كارافريني در دانمارك به صورت دوره اي پذيرفته مي شود، بهرحال شما بايد بتوانند يك سري دلايل عرضه كنيد كه آنچه در ذهنتان است به مرحله عمل مي نشيند، در نظر داشته باشيد كه افرادي كه مي خواهند از طريق كارافريني وارد اين كشور شوند در ابتدا بايد ميزان سواد علمي و يا اجرايي خود را مشخص سازند، سپس از سوي دولت دانمارك براي اين افراد شرايطي در نظر گرفته مي شود تا از وام هاي موجود و صندوق هاي رفاه استفاده كنند.

به طور كلي در مدت مشخصي كه از سوي دولت دانمارك دريافت مي كنيد بايد سهم مالي قابل قبولي عرضه كنيد اگر به نتيجه درستي رسيديد مهاجرت به مرحله اقامت دائم نزديك تر مي شود در غير اين صورت بايد به فكر بازگشت باشيد.

گزينه بهتري كه پيش روي شما قرار دارد مهاجرت به دانمارك از طريق ثبت شركت است كه مي تواند مسير حركت شما را ساده تر كند. در نظر داشته باشيد كه ثبت شركت بايد طبق قوانين درستي صورت گيرد و فرد بايد بتواند مدير عامل و حسابرس دقيق براي شركت ثبت نام كند.

مهاجرت به دانمارك از طريق كارآفريني

خاتمه اقامت در دانمارك

به هر حال شما تا زماني مشخص اجازه اقامت در دانمارك را خواهيد داشت. به اين ترتيب زماني تعيين مي شود كه بايد در زمان تعيين شده خاك دانمارك را ترك كنيد، در نظر داشته باشيد كه اين مهلت اغلب به صورت اتوماتيك تمديد نمي شود. به طور كلي دلايلي وجود دارد كه سبب مي شود اقامت شما در دانمارك خاتمه يابد.

 • اگر شرايطي فراهم شود تا اقامت شما در دانمارك خاتمه يابد بايد به فكر چاره باشيد مثلاً اگر شغلتان را از دست دهيد و يا از ادامه دادن به شغلتان صرف نظر كنيد.
 • اگر شرايطي پيش ايد كه وضعيت مالي شما زير سؤال برود به اين ترتيب احتمال اتمام وضعيت اقامت شما در دانمارك زياد است.
 • اگر فرد مورد نظر در دوره اي در دانمارك اقامت دارد به كلاهبرداري و تقلب دست بزند دولت دانمارك او را براي هميشه پنالتي مي كند.
 • گم شدن پاسپورت از ديگر دلايلي است كه سبب مي شود اين كشور را ترك كنيد.

خاتمه اقامت در دانمارك

شرايط خاص مهاجرت به كشور دانمارك

در بررسي هاي اخير در خصوص مهاجرت مشخص شود كه سرآشپزهاي تخصصي و همينطور ورزشكاران حرفه اي  قهرمانان ورزشي و افرادي كه داراي مدارك اجرايي بسيار بالايي هستند مي توانند در اين مسير بسيار موفق تر باشند. در واقع وجود استعداد هاي خاص سبب مي شود كه مهاجرت به كشور دانمارك آسانتر شود.

البته اين افراد تنها به مدت دو سال و موقتي وارد دانمارك شده و اقدام به فعاليت مي كنند و در صورت تائيد اقدام به تمديد اقامت و پس از گذشت از 7 سال مي توان اينطور بررسي نمود كه فرد مي تواند اقامت دائم در اين كشور را كسب كند.

مهاجرت پزشكان به دانمارك

پزشكان و افرادي كه در رشته هاي پزشكي تحصيل مي كند و خارج از اتحاديه اروپا هستند مي توانند به سراغ مهاجرت بروند. دقت كنيد كه تنها مدرك پزشكي دليلي براي اجازه اقامت در اين كشور نخواهد بود. پزشكان بايد شرايط خاصي براي كار در دانمارك داشته باشند. مدرك پزشكي فرد به دقت ارزيابي مي شود و در نهايت ميزان حقوق وي و همينطور شرايط كاري او تعيين مي شود. در واقع در اين مسير استانداردهاي لازم بايد به درستي رعايت شود.

فرد بايد بتواند در حس مسئوليت بسيار قوي داشته باشد تا بتواند مهاجرت به دانمارك را به مرحله اقامت برساند.

مهاجرت پزشكان به دانمارك

مهاجرت به همراه به خانواده به كشور دانمارك

اگر شما اجازه اقامت در دانمارك را داشته باشيد مي توانيد پس از گذر زماني مشخص خانواده و شريك زندگي خود را نيز با خود همراه سازيد و فرزندان بالاي 18 سال بايد طبق شرايط خاصي همراه شما شوند.

برچسب ها ،

قيمت كفسابي و سنگسابي

سفريار بازدید : ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ نظرات (0)

قيمت كفسابي و سنگسابي

بار ها ممكن است با ريختن مواد خوردني بر روي سطح زمين باعث لك شدن آن شده باشيد كه با هيچ روشي نتوانستيد آن را از بين ببريد. اما در اين مقاله مي خواهيم درباره ي همين موضوع و عوامل تأثير گذار در قيمت كفسابي و سنگسابي كف و سطح مورد نظر شما صحبت كنيم. پس شما را به خواندن ادامه مطلب دعوت مي كنيم.

عوامل مؤثر در هزينه و قيمت كفسابي و سنگسابي

قيمت كفسابي سنگسابي سطح به صورت متر مربع محاسبه مي شود. پس يكي از عواملي كه در قيمت كفسابي سنگسابي كف مؤثر است، متراژ مورد نظر است. نكته ديگر روش انجام كار است. آيا مي خواهيد خدمات ساب زني سطح به صورت حرفه اي صورت گيرد؟ يا از روش هاي خاصي مثل روش ايتاليايي و …. استفاده كنيد؟

پس روش كار نيز در قيمت كفسابي سنگسابي سطح زمين نقش مهمي دارد. پارامتر ديگر نوع سنگ است. سنگ و كفي كه قرار است كفسابي يا سنگسابي شود چه جنسي دارد؟ يا ميزان سختي و نرمي آن چگونه است؟ ميزان پستي و بلندي و ناهمواري سنگ و كف به چه شكل است؟ اين ها مواردي هستند كه در قيمت كفسابي سنگسابي محيط نقش مستقيمي ايفاء مي كنند.

براي مشاوره رايگان كفسابي در تهران همين حالا با ما تماس بگيريد. كارشناسان ما با لبخند پاسخگوي شما عزيزان خواهند بود.

قيمت كفسابي و سنگسابي

چه موقع بايد ساب زني سنگ انجام شود؟

همان طور كه از نام آن بر مي آيد كفسابي به عمليات سابيدن كف زمين گفته مي شود. البته در مواقع خاصي بايد عمليات كفسابي صورت گيرد، براي مثال وقتي كه سطح يك سنگ و موزاييك تراز نباشد ،براي هم ترازي سطوح، قسمت بلندي سطح سابيده مي شود. يا در مواردي ممكن است كف كارخانه ها يا مراكز صنعتي كثيف و سياه شود كه با روش هاي عادي نتوان آن را از بين برد در اين حالت نيز از كفسابي استفاده مي كنيم.

گاهي نيز ممكن است در هنگام تأسيس يك ساختمان مواد و مصالح در لابه لاي سنگ ها و موزاييك باقي بمانند ، كه باعث ناهمواري سطوح مي شود. در اين حالت نيز از كفسابي استفاده مي كنيم. سنگسابي در واقع عملياتي مشابه كفسابي است با اين تفاوت كه بر روي سنگ انجام مي شود و باعث زيبا تر شدن و براق شدن بيش تر سنگ مي شود. سنگسابي نيز وقتي استفاده مي شود كه سطوح ، يكدستي خود را از دست داده يا كثيف شده اند.

 

انواع خدمات كفسابي سنگسابي

انواع خدماتي كه توسط كفساب ها انجام مي شود، شامل موارد زير است:

كفسابي و سنگسابي گرانيت، كفسابي موزاييك، بتن، كفسابي و سنگسابي سراميك، كفسابي پاركينگ، هتل و مراكز اقامتي،سوله ها و كارگاه هاي صنعتي، ادارات، كارخانه ها، مجتمع هاي مسكوني و تجاري، مدارس، مساجد و حسينه ها، مراكز خريد و پاساژ ها، مراكز اداري و…. از جمله خدمات كفسابي و سنگسابي هستند، كه با روش هاي مختلف از جمله روش معمولي، ايتاليايي، حرفه اي و نانو ساب قابل انجام مي باشند.

قيمت خدمات كفسابي در تهران

قيمت كفسابي كف بر اساس نوع سنگسابي

همان طور كه گفتيم قيمت كفسابي يا سنگسابي به روش هاي اجراي آن نيز بستگي دارد. روش هاي اجرا به 4 دسته روش كفسابي يا سنگسابي معمولي، روش كفسابي ايتاليايي، روش كفسابي حرفه اي و روش كفسابي يا سنگسابي نانو ساب تقسيم مي شوند. كه شما بنا به نيازتان مي توانيد از هر كدام از اين روش ها براي كفسابي محيط كار يا منزلتان استفاده نماييد. روش كفسابي معمولي از همه روش ها ارزان تر و بهتر است در مكان هايي كه قبلاً كفسابي يا سنگسابي روي آن ها انجام شده است و نياز چنداني به كفسابي ندارند، صورت گيرد. اما در ساختمان هاي تازه تأسيس بنا به نياز و نوع سنگ مي توان از روش هاي ديگر استفاده كرد كه قيمت كفسابي يا سنگسابي در اين حالت، كمي بيش تر خواهد شد.

 

هزينه و قيمت كفسابي سنگسابي معمولي

كفسابي و سنگسابي معمولي كه معمولاً در ساختمان هاي بزرگ و با متراژ بالا صورت مي گيرد، يكي از ساده ترين و ابتدايي ترين روش هاي كفسابي است، كه كيفيت مطلوبي نيز دارد. همان طور كه گفتيم در ساختمان ها و پروژه هاي عمراني مورد استفاده قرار مي گيرد، زيرا قيمت كفسابي در اين حجم بالاي كار ممكن است زياد شود. اما اگر از روش ساده و معمولي استفاده كنيم با توجه به متراژ بالاي كار مي توانيم كه يك كار به صرفه و با قيمت كفسابي سنگسابي سطح پايين تري را انجام دهيم. در اين موارد نگران كيفيت نباشيد چرا كه كيفيت روش معمولي مناسب مي باشد. اما اگر محيط سطوح ، بسيار كثيفي يا ناهمواري دارد بهتر است از روش هاي ديگر ولي با قيمت كفسابي بيش تر استفاده كنيم كه كارايي بيش تري براي ما داشته باشد.

هزينه سنگسابي ايتاليايي

قيمت كفسابي ايتاليايي

ايتاليا يكي از توليد كنندگان حرفه اي سنگ و به ويژه سنگ مرمر مي باشد. اما از اين ها گذشته اين كشور از مصالح، مواد و ابزار آلات پيشرفته اي نيز براي كفسابي و سنگسابي محيط ها استفاده مي كند، كه يكي از بهترين روش هاي كفسابي نيز محسوب مي شود. در روش كفسابي ايتاليايي از 3 لقمه در دستگاه كفسابي و سنگسابي استفاده مي شود كه كار كفسابي يا سنگسابي را به بهترين نحو ممكن انجام مي دهد. كفسابي ايتاليايي علاوه بر اين كه مشكلات موجود بر سطح سنگ و كف را از بين مي برد، باعث درخشندگي و جلاي سنگ نيز مي شود، به طوري كه مي تواند مانند يك آينه بدرخشد و حتي تصوير خودتان را در آن ببينيد. به همين دليل است كه بسيار مورد توجه مصرف كنندگان قرار گرفته است.

قيمت كفسابي سنگسابي در روش ايتاليايي به دليل استفاده از اين روش كمي بالا است. قيمت كفسابي ايتاليايي به متراژ كار و نوع سنگ نيز بستگي دارد. اما از ديگر ويژگي هاي كفسابي ايتاليايي مي توان به كارايي آن در افزايش طول عمر و كيفيت سنگ و كف اشاره كرد. دليل اين هم استفاده از رزين كاري روي سنگ است كه درز هاي سنگ را از بين مي برد و باعث طول عمر سنگ مي شود.

 

اجرت سنگسابي حرفه اي

كفسابي و سنگسابي حرفه اي ،كار مخصوص هر شركت كفسابي است. يعني هر شركت طبق تجربه خود در سال هاي فعاليتش به يك روش اختصاصي براي خود دست يافته و مي داند از چه روش ها و چه ابزار هايي براي هر سطح و محل استفاده كند، تا كارايي بهتري داشته باشد. شما مي توانيد اين روش حرفه اي هر شركت را نيز در عمليات كفسابي و سنگسابي خود استفاده كنيد. چرا كه اين روش حاصل سال ها تجربه و آزمون وخطاست و به ندرت اشتباهي در آن يافت مي شود.

البته قيمت كفسابي سنگسابي حرفه تقريباً شبيه به روش ايتاليايي است. اين را فراموش نكنيم كه روش ايتاليايي يكي از بهترين و مرغوب ترين روش هاي كفسابي و سنگسابي جهان مي باشد. اما روش كفسابي حرفه اي نيز بازار خاص خود را دارد. و به راحتي مي توانيد به اين روش اطمينان كنيد. در واقع اين روش يك روش تركيبي از تمام روش هاي ديگر مخصوصاً روش ايتاليايي است كه باعث بهبود كار مي شود.

 

هزينه نانو ساب

قيمت كفسابي سنگسابي نانو ساب كمي بيش تر است. البته اين را در نظر داشته باشيد اين روش ها به همين ترتيبي كه گفته شد، تكميل كننده يك ديگر است. به طوري كه مي توان گفت در روش كفسابي و سنگسابي نانو ساب از تمام روش هاي پيشين استفاده شده و علاوه بر آن در انتهاي كار نيز از مواد نانو استفاده مي شود. به اين ترتيب كه پس از انجام مراحل اوليه كفسابي، كفساب از مواد نانو بر روي سطوح استفاده مي كند.

اين روش باعث افزايش طول عمر و ماندگاري سنگ مي شود. البته اين روش به تازگي به صنعت كفسابي و سنگسابي وارد شده و قيمت كفسابي سنگسابي به روش نانو ساب بيش تر است. چرا كه مواد اوليه آن نيز گران تر مي باشد.

دليل استفاده از نانو ساب اين است كه اصولاً در سنگ ها نمك هايي وجود دارند كه آب دوست هستند و بسيار با آب واكنش داده و سرانجام پس از مدتي باعث پوكي و از بين رفتن سنگ مي شوند. وقتي از مواد نانو كه آب گريز هستند، در اين سنگ ها استفاده مي شود، جلوي فعاليت نمك ها با آب را مي گيرند و از پوك شدن سنگ جلوگيري مي كنند.

تاثير كفسابي قبل و بعد

قيمت كفسابي سنگ گرانيت

سنگ گرانيت يكي از سخت ترين سنگ هاي به كار رفته در صنعت ساختمان مي باشد. علاوه بر مزايايي كه دارد معايبي نيز دارد. براي مثال اين سنگ به راحتي ساييده نمي شود. به همين دليل سنگسابي در سنگ گرانيت كار بسيار مشكلي است و بايد در طي چند مرحله انجام گيرد. قيمت كفسابي سنگسابي گرانيت بنا به همين دلايل بسيار گران بوده و از متري تقريباً 13 هزار تومان شروع مي شود. شما براي تميز و براق كردن سنگ گرانيت نياز به 25 مرحله ساب زني داريد. و اين كار بسيار مشكلي است و به مواد بيش تري نياز دارد و اين خود مي تواند يكي ديگر از علل گران بودن قيمت كفسابي سنگسابي سنگ گرانيت باشد.

دليل ديگر گران بودن قيمت كفسابي سنگسابي به دليل سخت بودن اين سنگ است كه به راحتي سابيده نمي شود و بايد از لقمه هاي الماسه كه بسيار گران نيز هستند در عمليات سنگسابي اين سنگ استفاده شود.

 

قيمت و هزينه سنگسابي موزاييك

سنگ موزاييك در اثر بي احتياطي و ريختن مواد اسيدي ضعيف همچون سركه و آبليمو و ديگر موارد بر روي آن دچار مشكل و تخريب مي شود. كه در اين موارد نيز كفسابي و سنگسابي مي تواند به كمك آيد و موزاييك را مانند روز اولش صاف و براق كند. قيمت كفسابي سنگسابي موزاييك به جنس سنگ زياد بستگي ندارد. چرا كه كفسابي يا سنگسابي اين سنگ آسان تر از گرانيت بوده و در ابعاد بالا به صورت متري محاسبه مي شود. اما در ابعاد پايين بايد تمام هزينه ها به صورت كامل محاسبه شوند، از جمله هزينه كارگر و مواد و…. كه بايد دقيق محاسبه شوند. پس با اين اوصاف مي توانيم بگوييم قيمت كفسابي سنگسابي در متراژ پايين بسيار گران تر محاسبه مي شود.

قيمت ساب زني پاركينگ

 قيمت كفسابي سراميك

جنس و سختي سراميك تقريباً شبيه به موزاييك است و كفسابي يا سنگسابي آن به نسبت كار آسان تري مي باشد. اين سنگ نيز در اثر ريختن مواد اسيدي همچون سركه و آبليمو و امثال آن دچار لك مي شود كه با كفسابي به راحتي اين مشكلات قابل حل خواهند بود. اما بايد به نكته توجه داشت كه سراميك ها معمولاً داراي طرح و نقش هستند و در سنگسابي چون عمليات لايه برداري انجام مي شود، ممكن است، به سراميك آسيب وارد كرده و طرح آن را از بين ببرد يا كم رنگ تر كند. قيمت كفسابي سنگسابي سراميك نيز مانند قيمت كفسابي سنگسابي موزاييك محاسبه مي شود. اگر از كفپوش پارك لمينت استفاده ميكنيد از خدمات كفسابي پاركت بهره مند شويد.

 

اجرت سنگسابي بتن

بتن يكي از مواد سخت است كه البته زيبايي چنداني نيز ندارد. در مواقعي كه بر روي بتن پستي و بلندي و لك ايجاد مي شود، مي توان با كفسابي يا سنگسابي آن را بر طرف كرد. مراحل كفسابي و سنگسابي در بتن شامل 3 مرحله مي شود. در مرحله اول كفسابي با لقمه الماس زبر و سخت تر انجام مي شود، تا لايه به صورت كامل برداشته شود. مراحل بعدي كه ريزه كاري بيش تري مي خواهد بايد از مواد نرم تري استفاده شود. به اين ترتيب كه در مرحله دوم از لقمه الماس نرم استفاده مي شود. و در مرحله آخر براي ريزه كاري هاي بيش تر از لقمه الماس نرم تر استفاده مي شود. قيمت كفسابي سنگسابي بتن نرم نيز از كفسابي بتن سخت تر، ارزان تر محاسبه مي شود.

 

 • با توجه به موارد ذكر شده در بالا پيش از انجام كفسابي حتماً از نوع سنگي كه مي خواهيد كفسابي يا سنگسابي كنيد، آگاهي داشته باشيد.
 • حتماً روش هاي انجام اين كار و قيمت هاي آن را به خوبي بشناسيد.
 • اين نكته را فراموش نكنيد كفسابي و سنگسابي در متراژ بالاتر ارزان تر براي شما محاسبه مي شود.
برچسب ها ،

دعوتنامه هلند

سفريار بازدید : ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ نظرات (0)

دعوتنامه هلند

دعوتنامه هلند، نامه، مدرك و يا سندي است كه شركت و يا فردي از كشور هلند كه مي‌ تواند از آشنايان شما هم باشد براي شما به منظور كار، تحصيل، بازديد و يا تفريحي و گردشگري بفرستد. هلند معروف است به كشور آسياب هاي بادي، دوچرخه، پنير و گل لاله. براي يك‌بار هم كه شده از اين كشور بسيار زيبا بازديد كنيد. دعوتنامه هلند انواع گوناگوني دارد كه عبارت‌ اند از دعوتنامه توريستي، دعوتنامه كاري، دعوتنامه خويشاوندي، دعوتنامه تجاري و دعوتنامه نمايشگاهي.

دعوتنامه هلند

انواع دعوتنامه هلند

لازم به ذكر است دريافت دعوتنامه هلند صرفاً به معناي جواز ورود فرد دعوت شده به كشور هلند نيست و دعوتنامه امتيازي است كه مي‌ تواند روند صدور هر نوع ويزاي كشور هلند را براي فرد متقاضي سرعت ببخشد. البته در صورتي كه ديگر مدارك و شرايطي كه توسط سفارت هلند اعلام مي‌ شود فراهم آورده شود.

در اين صفحه شما را با چگونگي دريافت انواع دعوتنامه هاي هلند و شرايط دريافت ويزاي آن آشنا مي‌ كنيم.

انواع دعوتنامه هلند

دعوتنامه توريستي هلند

شما بايد در نظر داشته باشيد كه دريافت دعوتنامه هلند از نوع توريستي و يا همان دعوتنامه خانوادگي مي‌ تواند از طريق در اكثر مواقع توسط اقوام و نزديكان شما و يا حتي دوستانتان براي شما ارسال بشود؛ و مي‌ توان گفت اگر دوست يا آشنايي مقيم كشور هلند داريد مي‌ توانيد اميد به دريافت دعوتنامه توريستي هلند از طرف ايشان باشيد. دعوتنامه توريستي هلند فقط به معناي مقاصد گردشگري و تفريح است و شما نمي‌ توانيد از آن در جهت هاي كاري و يا غيره استفاده كنيد.

تنها با داشتن دعوتنامه اي از كشور هلند كه براي شما ارسال شده است نمي‌ توانيد وارد اين كشور شويد و قدم بعدي شما دريافت ويزاي اين كشور است كه به كمك دعوتنامه اي كه دريافت كرده ايد صدور آن آسان‌ تر شده است. مكاني كه شما براي دريافت ويزاي هلند به آنجا مراجعه خواهيد كرد سفارت هلند در كشور است. مدارك مورد نياز براي دريافت ويزا را آماده كرده و دست به كار شويد. حتماً قبل از سفر براي خود مشخص كنيد كه مي‌ خواهيد در چه بازه زماني در اين كشور باشيد و بتوانيد كارهاي خود را در ايران سر و سامان دهيد كه بعد از بازگشتتان مشكلي وجود نداشته باشد. بايد بودجه خود را براي اين سفر تفريحي مشخص كرده تا در هنگام سفر به مشكلي بر نخوريد. همچنين پيشنهاد مي‌ شود قبل از تور هلند درباره فرهنگ مردم آن، زبان رسمي اين كشور، مراكز تفريحي و گردشگري و كارهايي كه قصد انجام آن در اين سفر را داريد، اطلاعات كافي به دست آوريد.

دعوتنامه توريستي هلند

خبر خوبي كه مي‌ توان به شما داد اين است كه به با اين دعوتنامه هلند شما مي‌ توانيد علاوه بر تجربه كشور هلند و زيبايي هايش به بازديد چندين كشور اروپايي ديگر بدون نياز به دريافت ويزاي آن‌ها بپردازيد. در واقع از آنجايي كه هلند، عضو اتحاديه اروپا است و بين اين كشور هاي اروپايي پيمان شينگن بسته شده است، شما مي‌ توانيد با ويزاي هلند كه در اختيار داريد، به بازديد از كشور هاي عضو اين پيمان، مثل آلمان، ايتاليا، اسپانيا، بلژيك، لهستان، پرتقال و تعداد ۲۰ كشور ديگر برويد.

ولي اين نكته را به ياد داشته باشيد كه در صورتي مي‌ توانيد با استفاده از ويزاي هلند به كشورهاي ديگر سفر كنيد كه هواپيماي شما در هلند فرود آمده باشد، يعني نمي‌ توانيد به صورت مستقيم از ايران به خاك كشور هاي ديگر اروپايي به جز هلند وارد شويد. يكي از ضروريات دريافت ويزاي هلند، تهيه بليط رفت و برگشت از آژانس هاي مسافرتي و همچنين رزرو مكان مانند هتل براي اقامت شما در كشور هلند است. اگر دعوتنامه هلند از نوع توريستي را دريافت كرديد، فرصت را غنيمت شمرده و هرچه زودتر خود را عازم سفر كنيد.

دعوتنامه توريستي هلند

اطلاعات دعوتنامه توريستي هلند

دعوتنامه توريستي هلند، داراي اطلاعاتي ضروري از فرد دعوت كننده و فرد دعوت شده است كه براي دريافت ويزاي آن الزامي است.

– اطلاعات فرد دعوت كننده كه بايد در اين دعوتنامه آورده شده باشد عبارت است از نام و نام خانوادگي، سال تولد، شغل، وضعيت و محل سكونت او در كشور هلند.

– اطلاعات فرد دعوت شده از اين قرار است، نام و نام خانوادگي، سال تولد، آدرس محل زندگي در كشور خود، شماره تلفن، ارتباط فاميلي با فرد دعوت كننده، دلايل سفر به كشور هلند، هزينه و مكاني كه در هلند در آن اقامت مي كند، مدت زماني كه مي‌ خواهد در هلند بماند و زمان خروج آن.

دعوتنامه كاري هلند

براي دريافت ويزاي كار هلند، ابتدا بايد توسط ۱ شركت معتبر هلندي كه به نيروي كار نياز دارد، دعوتنامه هلند از نوع كاري دريافت كنيد، شرايط كار به اين صورت است كه شركتي كه در هلند كه به كارمند نياز دارد ابتدا در ۳ ماه آگهي براي كار در هلند انتشار مي‌ دهد، اگر نتوانست نيروي مورد نياز را فراهم كند، اين آگهي را در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا منتشر مي‌ كند و اگر بازهم نتوانست به نتيجه مطلوب خود برسد، در آن زمان مي‌ تواند نيروي كار را خارج از اتحاديه اروپا انتخاب كند.

شركت هلندي كه دعوتنامه كاري، براي فردي مي‌ فرستد، ابتدا بايد ضمانت مهاجري كه وارد هلند مي‌ شود را انجام دهد زيرا هرگونه كار غير قانوني كه توسط فرد دعوت شده انجام شود، براي شركت و كسي كه دعوتنامه كاري هلند فرستاده، دردسر ايجاد مي‌ كند و شركت مراحل قانوني و حقوقي آن را طي كرده و ثابت كند، نيرويي كه درخواست كرده، مناسب اين كار است، فردي كه برايش دعوتنامه فرستاده شده است بايد داراي حداقل مدرك ليسانس باشد. دعوتنامه هلند براي كار به صورت الكترونيكي ارسال مي‌ شود و شما پس از دريافت آن مي‌ توانيد اقدام به انجام كارهاي دريافت ويزا از سفارت هلند نماييد.

بعد از انجام كارها و استخدام، بعد از گذشت ۳ سال اقامت با ماليات، فرد مي‌ تواند درخواست تابعيت هلند را انجام داده و براي هميشه به كارش در كشور هلند ادامه دهد.

مدارك مورد نياز براي دريافت دعوتنامه كاري هلند

مداركي كه شما براي دريافت ويزاي كار هلند نياز داريد به اين صورت است

 • دريافت بيمه مسافرتي.
 • مدارك محلي كه در آن اقامت مي‌ كنيد، مدارك مالي و اثبات تمكن مالي.
 • گذرنامه داراي حداقل ۲ صفحه خالي و كپي از ويزاي قبلي.
 • بليط برگشت از كشور هلند را تهيه و ارائه دهيد.

نكاتي در خصوص دعوتنامه كاري هلند

 • افراد خارجي كه قصد اشتغال در هلند را دارند، بايد شرايط زندگي خود را آماده كنند.
 • افراد خارج از اتحاديه اروپا بايد مجوز كار داشته باشند، اما افراد تحصيل كرده و كساني كه در ويزاي آن‌ها اجازه كار آمده است ملزم به دريافت مجوز كار نيستند.

دعوتنامه كاري هلند

دعوتنامه نمايشگاهي هلند

شركت ها مي‌ توانند با داشتن دعوتنامه هلند از نوع نمايشگاهي، زمان كمتري را براي دريافت ويزاي هلند طي نمايند. در اين دعوتنامه مدارك شركت در نمايشگاه و در كل، هدف از سفر ذكر مي‌ شود. بايد مهر و امضاي قانوني و معتبر بر روي اين دعوتنامه وجود داشته باشد و بعد از تأييديه سفارت هلند و انجام مراحل قانوني، شركت مي‌ تواند در نمايشگاه، شركت داشته باشد.

براي اينكه بتوانيد دعوتنامه نمايشگاهي هلند را دريافت كنيد بايد ابتدا به دنبال نمايشگاه هايي مربوطه كه در كشور هلند برگزار مي‌ شود جستجو كرده و نمايشگاهي كه مي‌ خواهيم در آن شركت كنيم را انتخاب و با مسئولين نمايشگاه ارتباط برقرار كرده و از ايشان بخواهيد كه براي شما دعوتنامه بفرستند و يا اگر آن‌ها نمايندگي در داخل ايران داشتند از داخل براي درخواست دعوتنامه نمايشگاهي هلند اقدام كنيد.

اگر توانستيد نظرشان را براي دريافت دعوتنامه جلب كنيد و مسئولين نمايشگاه يا نمايندگان آن‌ها در ايران با درخواست شما موافقت كردند، بايد مدارك مورد نياز خود را آماده كرده و به آنان ارائه دهيد. بعد از پرداخت هزينه هاي مربوط به غرفه و غيره، بايد اطلاعات افراد و كاركناني كه از طرف شما به اين نمايشگاه وارد مي‌ شوند را هم براي آنان ارسال كنيد.

پس از آماده كردن مدارك مورد نياز كه در بالا ذكر شد، شما بايد به سفارت هلند واقع در تهران مراجعه كرده، مدارك را ارائه دهيد و زمان مشخص شده براي انجام مصاحبه را دريافت كنيد. مي‌ توانيد قبل از مصاحبه درباره سؤالاتي كه از شما مي‌ پرسند اطلاعاتي به دست آوريد.

مدارك مورد نياز براي دريافت دعوتنامه نمايشگاهي

 • نامه رسمي شركت براي حضور در نمايشگاه.
 • پروانه كسب شركتي كه مي‌ خواهد در اين نمايشگاه شركت كند + ترجمه شده به انگليسي.
 • گواهي اشتغال به كار، اين گواهي اهداف شما از اين سفر را مشخص مي‌ كند.
 • اسكن دعوتنامه هلند ارسال شده توسط نمايشگاه كه به صورت اينترنتي دريافت كرده ايد.
 • تأييديه حساب بانكي شما يا شركت.
 • ارائه اطلاعاتي كامل درباره شركت دعوت كننده.

دعوتنامه نمايشگاهي هلند

دعوتنامه تجاري هلند

كشور هلند يكي از كشورهاي مهم در زمينه هاي اقتصادي و تجارت است، نرخ بيكاري در اين كشور ۲ درصد اعلام شده و اين نشان دهنده قدرت اقتصاد در اين كشور است. دعوتنامه تجاري هلند مي‌ تواند از طرف شركت ها و ارگان هاي مختلف اين كشور براي شما ارسال شود. در نظر داشته باشيد اين دعوتنامه فقط به منظور گرفتن ويزاي تجاري است و براي بقيه ويزاها كاربرد ندارد. دعوتنامه اي كه براي شما ارسال مي‌ شود بايد حتماً ثبت رسمي شده باشد. بايد در دعوتنامه به طور دقيق اهداف سفر و مشخصات دعوت كننده ذكر شده باشد زيرا با اين كار شركت دعوت كننده مي‌ پذيرد كه تمامي مخارج و مكان اقامت را براي فردي كه دعوتنامه ارسال شده فراهم آورد.

شركتي كه براي شما دعوتنامه مي‌ فرستد، بايد در كشور هلند به ثبت رسمي رسيده باشد و دعوتنامه خود را از اين كشور به شما ارسال كند. اين دعوتنامه مي‌ تواند با مقاصد بستن قرارداد، شركت در همايش تجاري و يا غيره باشد. معمولاً اين دعوتنامه هم به صورت ايميل فرستاده مي‌ شود و بايد داراي اطلاعات و توضيحات كامل درباره چگونگي سفر، زمان و محل اقامت شما، مشخصات دقيق شركت دعوت كننده، مشخصات دقيق فرد دعوت شونده و همچنين مهر و امضاي شركت باشد.

دريافت دعوتنامه تجاري هلند در اين كشور فقط در صورتي كارساز است كه شما ويزاي تجاري را هم از اين كشور دريافت كنيد. تنها با داشتن اين دعوتنامه نمي‌ توانيد ويزاي تجاري هلند را دريافت كنيد. شما با داشتن اين دعوتنامه امتياز اين را داريد كه بسيار سريع‌تر از حالت عادي موفق به صدور ويزاي تجاري هلند شويد.

مدارك مورد نياز براي دريافت دعوتنامه تجاري هلند

 • گذرنامه شما بايد بيشتر از ۹۰ روز اعتبار داشته باشد
 • فرم پر شده توسط شما كه از سفارت هلند دريافت كرده ايد
 • شناسنامه و كارت ملي + ترجمه انگليسي
 • دو عكس ۶*۴ با پس زمينه سفيد
 • كپي ويزاي شينگن يا كشور هايي در گذشته سفر كرده ايد
 • بليط هواپيما
 • مجوز كار براي افراد داراي شغل
 • گواهي اشتغال به كار كه اطلاعات مربوط به كار شما در قيد شده باشد
 • براي افراد بازنشسته ارائه گواهي بازنشستگي

دعوتنامه تجاري هلند

دعوتنامه تحصيلي هلند

دعوتنامه تحصيلي هم يكي از انواع دعوتنامه هاي هلند محسوب مي‌ شود. براي دريافت اين دعوتنامه بايد براي دانشگاهي كه هدف تحصيل در آن را داريد نامه اي حاوي اطلاعات كامل از خود، مدارك و رشته تحصيلي مبنا بر درخواست دعوتنامه هلند به منظور تحصيل در آن دانشگاه را به صورت ايميل بفرستيد و منتظر بررسي دانشگاه مربوطه و پاسخ آن باشيد. اگر پاسخ دانشگاه مثبت باشد آن‌ها اقدام به ارسال دعوتنامه تحصيلي هلند براي شما مي‌ كنند. بعد از آن شما مي‌ توانيد با در دست داشتن دعوتنامه تحصيلي هلند به سفارت آن در تهران مراجعه كرده و مدارك مورد نياز خود را ارائه دهيد.

در كشور هلند شروع سال تحصيلي از اوايل ماه سپتامبر است كه متقاضيان و دانشجوياني كه تصميم به حضور در يكي از دانشگاه هاي هلند را دارند بايد چند ماه قبل از شروع سال تحصيلي اقدام به ارائه مدارك به دانشگاه مربوطه نمايند. لازم به ذكر است كساني كه تصميم به تحصيل در هلند را دارند بايد حداقل مدرك ديپلم داشته باشند در غير اين صورت قوانين اين‌چنين است كه فرد حتماً حداقل ۲۱ سال سن داشته و در امتحان ورودي دانشگاه در هلند شركت كند و بعد از قبولي مشغول به تحصيل شود.

دعوتنامه تحصيلي هلند

توضيحاتي درباره ويزاي شينگن

شما بايد علاوه بر دعوتنامه هلند، نسبت به دريافت ويزاي شينگن اقدام كنيد. اين ويزا به شما اجازه ورود به ۲۲ كشور اروپايي و ۴ كشور آزاد كه پيمان شينگن را قبول كرده اند مي‌ دهد. شما مي‌ توانيد پس از دريافت آن با دانستن قوانين و تاريخ ويزا در كشور هاي عضو اين پيمان از جمله هلند سفر كنيد. سه نوع مهم از ويزاي شينگن وجود دارد كه در اينجا ذكر مي‌ كنيم.

 • ويزاي نوع A كه همان ويزاي فرودگاهي است و مسافر فقط اجازه حضور در فرودگاه را پيدا مي‌ كند و تا زمان تعويض پرواز در آنجا حضور دارد.
 • ويزاي نوع C يا همان ويزاي كوتاه مدت كه مسافر مي‌ تواند حداكثر تا ۹۰ روز در كشور اقامت داشته باشد. اين ويزا مناسب افرادي است كه دعوتنامه هلند براي مقاصد تفريحي، نمايشگاهي و يا بازديد از آشنايان دارند.
 • ويزاي نوع D ويزاي طولاني مدت است كه براي افرادي كه قصد اقامت طولاني تر از ۹۰ روز به دليل تحصيل و يا كار را دارند صادر مي‌ شود.

بايد در نظر داشته باشيد كه شما بايد علاوه بر مدارك ذكر شده براي هر ويزا، ويزاي شينگن هم بايد تهيه كنيد كه در ادامه توضيح مي‌ دهيم.

توضيحاتي درباره ويزاي شينگن

مدارك لازم براي دريافت ويزاي شينگن به همراه دعوتنامه هلند

بايد بدانيد كه از تمامي مدارك زير، يك نسخه ترجمه شده به انگليسي هم ارائه دهيد.

 • فرد درخواست دهنده بايد حداقل سن ۱۸ سال داشته باشد، در غير اين صورت بايد والدين او (هر دو) فرم ها را امضا كنند.
 • كپي از پاسپورت پدر و مادر.
 • عكس رنگي با پشت زمينه سفيد كه زمان گرفتن آن بيشتر از ۶ ماه نباشد، اين عكس بايد داراي كيفيت بالا و همچنين صورت فرد ۷۰ الي ۸۰ درصد عكس را پوشش دهد.
 • فرم درخواست ويزا كه تكميل شده، بايد در پرونده قرار گيرد.
 • درج شناسنامه و كارت ملي و همچنين فتوكپي آن‌ها در پرونده.
 • ارائه گذرنامه و فتوكپي از صفحه اول و صفحات داراي ويزاي شينگن.
 • حتماً قبل از سفر بليط برگشت را تهيه كنيد تا در صورت بروز مشكل احتمالي، دردسري نداشته باشيد.
 • دريافت بيمه مسافرتي يكي ديگر از كارهاي مهم قبل از سفر است كه بايد تا زمان پايان سفر تمديد باشد، همچنين فرد دعوت كننده مي‌ تواند بيمه را براي شما دريافت كند.
 • مرحله بعد رزرو هتل است، شما بايد تاريخ ماندن در هتل را با تاريخي كه در ويزا وجود دارد منطبق كرده و مداركي كه از هتل مربوطه دريافت كرده ايد را به سفارت ارائه دهيد.

اين موارد و مدارك مي‌ تواند با شرايطي كه افراد مختلف دارند كمتر يا بيشتر شوند، پس قبل از مراجعه به سفارت از صحت مدارك خود، اطمينان حاصل فرماييد. همچنين افرادي كه هر نوع دعوتنامه هلند را در اختيار دارند، نيازي به ارائه مدارك هتل و يا مداركي كه وضعيت آن در دعوتنامه آن‌ها وجود داشته باشد ندارند. در نظر داشته باشيد كه بر روي تمامي مدارك بالا رسمي دادگستري خورده باشد. معمولاً دارالترجمه ها اقدامات مربوط به اين مدارك را خود انجام مي‌ دهند.

مدارك لازم براي دريافت ويزاي شينگن به همراه دعوتنامه هلند

گرفتن وقت سفارت هلند

بايد به ياد داشته باشيد كه قبل از مراجعه به سفارت براي دريافت ويزا، حتماً وقت سفارت هلند گرفته باشيد. شما با داشتن مدارك زير به سفارت هلند در تهران، فرمانيه، خيابان سنبل، خيابان ارغوان غربي، پلاك ۶۰ مراجعه و درخواست خود را مطرح كنيد.

 • شناسنامه و كپي از تمامي صفحات آن
 • سه عدد عكس رنگي پشت زمينه سفيد
 • دعوتنامه هلند
 • بيمه مسافرتي
 • گواهي كار يا اشتغال به تحصيل
برچسب ها ،
صفحه اصلی
۱
تبلیغات
درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
پسورد :
نظرسنجی
[#VTITLE#]
پیوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
آمار سایت
 • امروز : 102
 • دیروز : 736
 • افراد آنلاین : 1
 • همه : 14396